Bart
Bart van Soest

SEA Specialist

Tien feiten om je Organic Click Through Rates (CTR) te verhogen

Eind 2019 hebben de Amerikaanse firma’s Backlinko en ClickFlow maar liefst 5 miljoen zoekopdrachten in Google geanalyseerd om de organische klikfrequentie beter te begrijpen. Eerst analyseerden zij de CTR-gegevens over 874.929 pagina's en 5.079.491 zoekopdrachten. Vervolgens hebben ze gekeken hoe factoren zoals titellengte, sentiment en metabeschrijvingen de organische CTR beïnvloeden.

Hieronder een samenvatting van hun belangrijkste bevindingen:

  1. Het nummer 1-resultaat in de organische zoekresultaten van Google heeft een gemiddelde CTR van 31,7%. Dus een groot gedeelte van de bezoekers klikt meteen op het eerste resultaat.
  2. Het #1 organische resultaat heeft 10x meer kans om een ​​klik te ontvangen dan een pagina op de #10 plek.
  3. De organische CTR voor posities 7-10 is vrijwel hetzelfde. Als u daarom een ​​paar plekken onderaan de eerste pagina omhooggaat, leidt dit mogelijk niet tot meer organisch verkeer.
  4. Als u 1 plek omhoog gaat in de zoekresultaten, wordt de CTR met gemiddeld 30,8% verhoogd. Echter, dit hangt af van waar u heen gaat. Als u van positie # 3 naar positie # 2 gaat, resulteert dit meestal in een aanzienlijke CTR-boost. Stijgen van #10 naar #9 maakt echter geen statistisch significant verschil.
  5. Titels die een vraag bevatten, hebben een 14,1% hogere CTR dan pagina's zonder vraag in hun titel.
  6. Titels tussen 15 en 40 tekens hebben de hoogste CTR. Volgens de gegevens hebben pagina's met een titeltaglengte tussen 15 en 40 tekens een 8,6% hogere CTR in vergelijking met pagina's die buiten dat bereik vallen.
  7. URL's die een gezocht woord bevatten, hebben een 45% hogere klikfrequentie in vergelijking met URL's die geen zoekwoord bevatten.
  8. Het toevoegen van 'Power Words' aan uw title-tag kan uw CTR verlagen. Ze ontdekten dat titels met Power Words een 13,9% lagere CTR hadden in vergelijking met titels die geen Power Words bevatten.
  9. Emotionele titels kunnen uw CTR verbeteren. We ontdekten dat titels met een positief of negatief sentiment de CTR met ongeveer 7% verbeterden.
  10. Het schrijven van metabeschrijvingen voor uw pagina's kan resulteren in een hogere CTR. Pagina's met een metabeschrijving krijgen 5,8% meer klikken dan pagina's zonder metabeschrijving.

Wil je sparren over jouw vraagstuk?

Blijf bij de pinken

bekijk alle blogs